Onderneming

08.02.2011 - Door Gudrun Rombaut in: Eerste keer. Tags:

Vandaag, Merel, zijn we voor een grootse onderneming gegaan, jij en ik. Er was een jongerendag aan 't unief, wat concreet inhield dat er een ganse dag lezingen en workshops waren. Waar ik naartoe wilde gaan, jawel, mét jou.

Deze morgen heb ik om half negen jou in mijn auto gehesen, en ben op hoop van zegen naar de Blandijnberg getrokken, waar al mijn leerlingen van de zesdes al aanwezig waren. Officieel ben ik uiteraard nog altijd in ouderschapsverlof, maar dit wilde ik echt niet missen. Alles hing afhangen van jou dus.

Van de eerste lezing kan ik je alvast  vertellen dat de stoeltjes in een auditorium niet ideaal zijn om een baby te voeden, maar dat dat eigenlijk nog best lukt.

Na een korte pauze, waarin jij onbedaarlijk beginnen brullen is, werd onze groep toegewezen aan een ‘workshop’ over Obama en de theorie van de retoriek. Zeer interessant, en rechtstreeks aansluitend op wat ik in de les vertel. Helaas was jij nog steeds aan het brullen, zodat ik het eerste deel gemist heb en rustig in ons aller seminarie van Latijnse Letterkunde heb gezeten. Tijdens de aansluitende lezing heb ik je nog eens moeten voeden.

In de middagpauze waren er broodjes voorzien en lag jij netjes te slapen, in de daaropvolgende lezing over Gladiatoren in de film was je echter weer wakker, begon je te wriemelen en uiteindelijk te huilen. Dat, gecombineerd met het feit dat mijn rug het aan het begeven was, deed me besluiten naar huis te rijden. Het was welletjes geweest. Ik heb nog even genoten van het zalige weer, ben dan de jongens gaan halen, en ’s avonds ben ik grandioos in slaap gevallen in de zetel. En jij? Jij vond het uiteindelijk allemaal best, en hebt me een mooie dag bezorgd.

Dank je, kleintje!

Reageer